Usługa IPAFFS i TRACES | CustomsLink®

IPAFFS

Możemy stworzyć Twoje zawiadomienie IPAFFS nadając Ci UNN (Unikalny Numer Zawiadomienia; Unique Notification Number), który jest wymagany do wypełnienia Twojej deklaracji importowej GB.

Obejmuje to wszystkie towary, które są sklasyfikowane jako -

 • Żywe zwierzęta i produkty zarodkowe
 • Produkty pochodzenia zwierzęcego (POAO)
 • Złożone produkty spożywcze
 • Rośliny & produkty roślinne 
 • Żywność i pasza wysokiego ryzyka pochodzenia nie zwierzęcego (HRFNAO)
 • Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ABP) 

Od końca 2023 r.

 • Dodatkowe certyfikaty, w tym świadectwo zdrowia eksportera (EHC), świadectwo pochodzenia & świadectwo fitosanitarne (PC) w zależności od towaru
 • Wszystkie IPAFFS będą sprawdzane w punkcie kontroli granicznej (BCP) lub w punkcie kontroli (CP)

Uwaga

 • Musi być wstępnie złożony co najmniej 4 godziny przed przybyciem do portu
 • Przewóz towarów tranzytem przez Wielką Brytanię np. z Niemiec do Irlandii wymaga IPAFF
 • Towary przewożone z Irlandii do Wielkiej Brytanii nie wymagają zgłoszenia do IPAFFS

TRACES

Możemy również zorganizować wstępne zgłoszenie produktów lub towarów zwierzęcych do UE z Wielkiej Brytanii poprzez TRACES (Ekspercki system kontroli handlu; Trade Control and Expert System)..

TRACES jest platformą internetową Komisji Europejskiej służącą do wystawiania świadectw sanitarnych i fitosanitarnych wymaganych przy wwozie zwierząt, produktów zwierzęcych, żywności i pasz pochodzenia niezwierzęcego oraz roślin na teren Unii Europejskiej, a także przy handlu wewnątrzunijnym i eksporcie z UE zwierząt i niektórych produktów zwierzęcych.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić swoje wymagania

Usługa IPAFFS i TRACES

Usługa IPAFFS i TRACES

7-dniowa obsługa klienta

Kierowcy mogą skorzystać z aplikacji na smartfony

7-dniowa obsługa klienta

Kierowcy mogą skorzystać z aplikacji na smartfony

7-dniowa obsługa klienta

Kierowcy mogą skorzystać z aplikacji na smartfony

7-dniowa obsługa klienta

Kierowcy mogą skorzystać z aplikacji na smartfony