Tranzyt | CustomsLink®

Tranzyt jest procedurą celną, która pozwala na przemieszczanie towarów przez granice międzynarodowe pod kontrolą celną. Będziesz potrzebował gwarancji, aby pokryć wszystkie opłaty za przewożone towary.

T1 dla towarów nieunijnych

  • Dokument T1 jest wymagany przez organy celne, które oferują rozwiązanie dla towarów objętych procedurą tranzytu celnego

  • Towary, które pochodzą spoza UE lub które nie zostały dopuszczone do swobodnego obrotu, nie mogą być przedmiotem swobodnego obrotu. Wynika to z faktu, że konieczne jest uiszczenie należności celnych & importowych VAT

T2 dla towarów unijnych

  • W przypadku eksportu towarów do państwa EFTA musi im towarzyszyć deklaracja eksportowa oraz dokument tranzytowy T2 potwierdzający, że są to towary unijne.

  • Towary T2 mogą być zgłaszane w kraju przeznaczenia

  • Nie wszystkie kraje w Europie są członkami UE. Dokument tranzytowy T2 może być wymagany w przypadku przejazdu z kraju UE do innego kraju UE przez państwo niebędące członkiem UE.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić swoje wymagania

Tranzyt

Tranzyt

7-dniowa obsługa klienta

Kierowcy mogą skorzystać z aplikacji na smartfony

Zabezpieczenie gwarancji tranzytowej dla podatków i należności celnych importowych

Dokumenty odprawy tranzytowej T1/T2

Doradztwo w zakresie zgłoszeń tranzytowych

Zsynchronizowane usługi umożliwiające również obsługę odpraw eksportowych

Wszystkie dokumenty są dostępne na panelu nawigacyjnym

7-dniowa obsługa klienta