Tranzit | CustomsLink®

Tranzitul este o procedură vamală care permite deplasarea mărfurilor peste frontierele internaționale sub control vamal. Veți avea nevoie de o garanție pentru a asigura toate taxele pentru mărfurile pe care le transportați..

T1 pentru mărfuri din afara Uniunii

  • Documentul T1 este necesar pentru autoritățile vamale ce oferă o soluție pentru mărfurile care fac obiectul unui regim de tranzit vamal.

  • Mărfurile care sosesc din afara UE sau care nu au fost puse în liberă circulație nu pot fi comercializate fără restricții. Acest lucru se datorează faptului că trebuie plătite taxe de import & TVA

T2 pentru mărfuri din Uniune

  • La exportul de mărfuri către o țară AELS, acestea trebuie să fie însoțite de o declarație de export și de un document de tranzit T2 pentru a dovedi că sunt mărfuri din Uniune

  • Mărfurile T2 pot fi declarate în țara de destinație

  • Nu toate țările din Europa sunt membre ale UE. Un document de tranzit T2 ar putea fi necesar pentru a tranzita o țară din UE către o altă țară din UE prin intermediul unui stat non-membru

Contactați echipa noastră pentru a discuta cerințele dvs.

Tranzit

Tranzit

Serviciu pentru clienți 7 zile pe săptămână

Smartphone pregătit pentru șoferi

Garanție de tranzit pentru taxele și impozitele vamale de import

Documente de vămuire tranzit T1/T2

Sfaturi privind declarația de tranzit

Servicii sincronizate pentru a ne ocupa și de vămuirea la export

Toate documentele sunt accesibile pe tabloul de bord

Serviciu pentru clienți 7 zile pe săptămână