Akredytacje | CustomsLink®
Kompleksowa gwarancja celna

Kompleksowa gwarancja celna 

CustomsLink posiada kompleksową gwarancję celną (lub gwarancję tranzytową), która umożliwia nam pokrycie cła, akcyzy i importowego podatku VAT.

Status upoważnionego nadawcy

Status upoważnionego nadawcy 

Jako upoważniony nadawca, CustomsLink może

  • Zadeklarować towary bez przedstawiania ich w urzędzie celnym

  • Utworzyć dokumentację tranzytową (TAD) i (w stosownych przypadkach) wykaz pozycji w siedzibie nadawcy

  • Usunąć towary pod kontrolą celną bezpośrednio z ich autoryzowanej lokalizacji

Autoryzacja SCDP (CFSP)

Autoryzacja SCDP (CFSP) 

CustomsLink posiada autoryzację SCDP (wcześniej CFSP). Oznacza to, że przy imporcie towarów z krajów trzecich (w tym państw członkowskich UE) do Wielkiej Brytanii możemy dokonywać elektronicznych zgłoszeń celnych przy użyciu procesu uproszczonej deklaracji celnej (SCDP). Po zgłoszeniu uproszczonym należy w wyznaczonym terminie złożyć pełne zgłoszenie uzupełniające.

Członkostwo BIFA i FIATA

Członkostwo BIFA i FIATA 

British International Freight Association (BIFA) jest głównym stowarzyszeniem handlowym dla zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii firm zajmujących się międzynarodowym przepływem towarów wszystkimi rodzajami transportu:  lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim,  i/lub pośrednictwem celnym.

BIFA i FIATA zapewniają  wkład i konsultacje na wysokim szczeblu dla rządu w Whitehall, a także w licznych grupach związanych z przemysłem na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 

CustomsLink posiada certyfikat LRQA ISO 9001:2015. 

Świadczy to o naszej zdolności do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów. Jest to również wyraz uznania dla doskonałego zarządzania i obsługi dokumentów odprawy celnej dzięki wykorzystaniu naszych autorskich systemów informatycznych przez naszych klientów.