Zmiany celne zapowiedziane w wiosennym budżecie na rok 2023 | CustomsLink®
Gov UK Logo

Mając na celu ,,uproszczenie procesów importowych i eksportowych dla przedsiębiorstw”, Jeremy Hunt ogłosił we wczorajszym oświadczeniu dotyczącym wiosennego budżetu na rok 2023 następujące zmiany celne w Wielkiej Brytanii: 

Uproszczenie deklaracji celnych 

Zmiany te nastąpią w dwóch etapach.  

  1. Uproszczenie wymogów dotyczących deklaracji celnych 

Rząd zweryfikuje informacje, które są wymagane od przedsiębiorstw podczas składania deklaracji celnych.  

Ocena ta, przeprowadzona do końca bieżącego roku, pozwoli rządowi na sprawdzenie, w jakich obszarach możliwe jest uproszczenie informacji wymaganych od przedsiębiorstw; obejmie ona zarówno deklaracje importowe, jak i eksportowe, z proponowanym naciskiem na eksport.  

Według oficjalnego oświadczenia, głównym celem jest zapewnienie, że ,,deklaracje celne nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia dla małych i mniej doświadczonych przedsiębiorstw Zjednoczonego Królestwa.”

  1. Usprawnienie procesów związanych z deklaracjami celnymi 

Wychodząc naprzeciw wynikom Call for Evidence z 2022 r: An Independent Customs Regime, rząd zapowiedział również szereg przyszłych usprawnień w Uproszczonym Procesie Deklaracji Celnej (SCDP; Simplified Customs Declaration Process).  

Zmiany te obejmują wydłużenie terminu składania deklaracji uzupełniających, dając eksporterom (posiadającym więcej niż jedną przesyłkę towarową) i importerom więcej czasu na złożenie deklaracji. Nowy termin ostateczny zostanie przesunięty z 4 dnia roboczego miesiąca na 10 dzień kalendarzowy. 

Wyższe standardy dla pośredników celnych 

Niestety, nie wszyscy pośrednicy celni mogą poszczycić się naszym dorobkiem w zakresie wzorowej obsługi klienta.  (Wystarczy poczytać nasze opinie!)  

Celem promowania wyższego standardu dla pośredników celnych na całym świecie, rząd wprowadzi nowy, opcjonalny standard i będzie prowadzić konsultacje w tej sprawie latem 2023 roku. 

Uproszczenie i digitalizacja procesów 

Aby usprawnić procedury tranzytu przyjazdowego i wyjazdowego, rząd zaproponował kilka zmian, w tym digitalizację obecnego papierowego procesu zatwierdzania i modernizację procesu rozładunku.  

Celem rządu jest jednak zwiększenie efektywności nie tylko procedur tranzytowych.  

Nowy projekt ,,Modernizacja zezwoleń” ("Modernising Authorizations") usprawni ofertę HMRC dla przedsiębiorców poprzez uproszczenie (i digitalizację) rządowych procesów wydawania zezwoleń celnych i akcyzowych.  

“Obecnie istnieją 42 różne zezwolenia celne, które zostaną podzielone na 5 nowych grup zezwoleń: Upoważniony przedsiębiorca (AEO, Authorised Economic Operator), Fiskalne (Fiscal), Uproszczenia i Deklaracje (Simplifications and Declarations), Tranzyt (Transit) oraz Porty i Nabrzeża (Ports and Wharves). Kolejną grupę stanowić będą zezwolenia akcyzowe. Przedsiębiorcy będą musieli złożyć tylko jeden wniosek, aby uzyskać dostęp do wszystkich udogodnień w ramach danej grupy.”

Obniżenie punktu dostępu dla gwarancji celnych 

Poprzez dopuszczenie większej liczby przedsiębiorców do korzystania z ułatwień celnych, takich jak Procedury Specjalne, Odroczenie Cła i Czasowe Składowanie, bez gwarancji finansowej, więcej przedsiębiorstw może czerpać korzyści z obniżenia ich ogólnych kosztów.  

Chociaż zapowiedź rządu niesie ze sobą ogromne możliwości, wiele z powyższych zmian będzie wymagało dalszych dyskusji, a ich wdrożenie musi zostać jeszcze przedyskutowane i uchwalone. Będziemy informować na bieżąco, gdy tylko dowiemy się więcej.  

Przeczytaj cały komunikat prasowy UK Gov tutaj.